Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan ve esnek çalışma gibi imkanlardan yararlanacaklar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

kamu görevleri

Yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik'e göre, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı çalışanlar, Avukatlık Kanunu'nda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla avukatlık stajını gerçekleştirebilecek.

kamu memurları

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanlara, avukatlık stajının gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını bittiğini, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları iş yerine bildirecek. Görev ve iş yeri değişikliği durumunda aynı bildirimde bulunulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görevli olanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az 5 yıl kıdeme sahip kamuda çalışan bağımsız bürosu bulunan bir avukat yanında gerçekleştirecek.

TİSK asgari ücret toplantısında masada olacak TİSK asgari ücret toplantısında masada olacak

Kamuda görev yapan ve aylıksız ücretsiz izin almak şartıyla stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri durumunda stajlarını yönetmelik hükümlerine göre tamamlayacak.

Kanun değişikliği yapılmıştı

TBMM'de 8 Haziran tarihinde kabul edilerek yasalaşan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılmasının, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacağı hüküm altına alınmıştı.

Aynı kanunla, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanların da görevleri esnasında avukatlık stajı yapabilmesine imkan tanınmıştı.