YÖK'ten yapılan açıklama, tanınan haktan aynı sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilerin de yararlanabileceği belirtildi.

Yükseköğretim Kanunu'nun 44' üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerin öğrenim süreleri hatırlatılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş ve kesilmek üzeredir. 

Deprem sonrası YÖK merak edilenleri cevapladı Deprem sonrası YÖK merak edilenleri cevapladı

Bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir. 

Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler ve devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır."

Özellikle, "hiç alınmayan derslerle devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği" hususunun tartışmalara yol açtığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını koşulları dikkate alınarak değerlendirildiği ve azami süresini dolduran hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmelerine karar verildi.

Yapılan Açıklamada, bu durumdaki öğrencilerden, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenlerin başvurmaları durumunda, söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabileceği, ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımların telafisinin esas olacağı belirtildi.