Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan proje finansmanı ile yürütülen "Yetişkinlerin gıda-okuryazarlığı yetkinliklerinin artırılması (FOODTR)" isimli proje Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında desteklenmektedir.


 “Yetişkinlerin Gıda-Okuryazarlığı Yetkinliklerinin Artırılması" projesi ile toplumda  gıda okuryazarlığının yaygınlaşması ve  sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.


İl Müdürlüğümüz; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM A.Ş.), Bursa Teknik Üniversitesi (BTU) , Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) (İspanya), Széchenyi István Üniversitesi (SZE) (Macaristan) ve Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK) (Estonya)  ile proje ortağı olarak görev almaktadır.


Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü  Hamit AYGÜL’ün de katılımı ile projenin gerçekleştirilen faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek dönem faaliyetlerini planlamak amacıyla Murcia / İspanya'da 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde projenin 2. Uluslararası Toplantısı düzenlendi.


Toplantıya katılan İl Müdürü AYGÜL “Bu projenin tüketicilerin sağlıklı beslenmesinde ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasında yol gösterici olmasını diler, Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerine ve projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”  dedi.

bursa-il-tarim