Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe yüksek fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, yüksek fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.

thumbs_b_c_034d492627e9c1c0059988e337e848f6

Son zamanda döviz kurundaki yükselişle giderek artan fiyatların döviz kurundaki azalmaya rağmen değişiklik göstermediğine belirten Ergün Atalay, şunları söyledi:

Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle birlikte fiyatların güncellenmemesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacaktır."

Fiyatlar yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılacak

Ergün Atalay, Türk-İş'in 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki yüksek fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Konfederasyonumuz, 1987 yılında aralık ayından beri her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yapıyor.

Bu araştırmanın hesaplamasında temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, Konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan ve düzenli olarak tespit ediliyor.

Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, yüksek fiyatları ortaya çıkartmak için bu dönemde Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri il temsilcilikleri ile Genel Merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız."