Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine dair iş gücü istatistiklerini açıkladı.

thumbs_b_c_a79eaed825f732d4d606632e3cbf4991

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya göre 288 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 46,6'ya ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 52,5 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı kasımda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde yıllık bazda 2 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 4 puan artarak yüzde 46,4 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı kasım ayı geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.