Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul AŞ (BIST) pay piyasalarına yönelik referans olarak kullanılabilecek göstergelerin çeşitlendirilmesi, özellikle bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına dair farklı veri setlerine daha kolay ve maliyetsiz ulaşabilmesi için iki yeni endeks daha yayınladı.

thumbs_b_c_6f2b69c061ee094562f52dcfb038a7d2

MKK açıklamasına göre, payları BIST’te işlem gören şirketlerin kar payı verisi kullanılarak hesaplanan “MKK Temettü Ödeme Endeksi” ve “MKK Temettü Yayılım Endeksi” bugün itibarıyla VAP’ta yayınlanmaya başladı.

Bu endekslerin yanı sıra “Temettü Ödeme Oranı” ve “Pay Başına Temettü” göstergeleri yine VAP’ta kamuoyuna sunuldu.

MKK tarafından hesaplanan ilgili endeksler ve oranlar, pazar ayrımı yapılmaksızın tüm şirketler için toplu olarak ve “Sınai, Mali, Hizmetler ve Teknoloji” olmak üzere 4 sektör için hesaplanarak yılda bir kere yayınlanacak. Yeni göstergeler ile toplu olarak tüm şirketler için sektörel bazda kar payı ödeme analizleri yapılabilecek, trendler takip edilebilecek.

“MKK Temettü Ödeme Endeksi”, payları BIST’te işlem gören şirketlerin toplam kar payı ödemelerindeki nominal değişimi, “MKK Temettü Yayılım Endeksi” ise payları BIST’te işlem gören şirketlerden nakit kar payı ödeyenlerin, genel şirketler içindeki payını gösterecek şekilde tasarlandığı öğrenildi.

 “Temettü Ödeme Oranı”, payları BIST’te işlem gören şirketlerin elde ettikleri kardan ne oranda kâr payı ödediğini, “Pay Başına Temettü” ise payları BIST’te işlem gören şirketlerin sermayelerine oranla dağıttıkları kâr payını toplu olarak göstermeyi hedefliyor.

Hesaplamalara "Kâr payı dağıtımının yapıldığı yıla dair yıl sonu finansal raporu KAP’ta yayınlanmış ve BIST Pay Piyasasında işlem gören", tüm şirketlerin pazar ayrımı yapılmaksızın dahil edildiği ve şirketlerce ödenen nakit kâr paylarının brüt tutarlarının dikkate alındığı bildirildi.

MKK Temettü Endeks ve oranların her yıl, bir önceki yıla dair ödenen kar payları esas alınarak hesaplanması ve Şubat ayının 10. işgünü ilan edilmesi planlanıyor.