Ataşehir'deki Metin Sabancı Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, ailenin önemine ve korunmasına değindi.

Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelerin mevcut sorunlarını tespit etmek, refah düzeylerini artırmak, aileyi daha sağlıklı kılmak, güncel sorunlara karşı korumak ve güçlendirmek amacıyla 81 ilde çalıştay düzenlediğini söyledi.

Bu kapsamda, İstanbul'da müdürlük olarak çalıştay gerçekleştirdiklerini belirten Turan, ülkenin en yoğun ve en büyük kentinde, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm kesimleri destekleyici, adil, arz odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Turan, ailenin korunması, güçlendirilmesi, sosyal risklerin önlenmesi ve sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade ederek "Her bir aile üyesinin daha sağlıklı bir geleceğe kavuşabilmesi, toplumumuzun da zor süreçlerden birbirine destek olarak çıkabilmesi için uzman görüşleriniz bizlerin çalışmalarına yol gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, bir gün süren çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun Bakanlığa gönderileceğini sözlerine ekledi.

Çalıştayda, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aile ve Toplum Hizmetler Biriminde görevli uzman psikolog Özgün Baştürk Kahveci de birimin hizmetlerini anlatan sunum yaptı.

Eyüp Sultan'da İzdiham: Binler bayram namazında buluştu Eyüp Sultan'da İzdiham: Binler bayram namazında buluştu

Çalıştayda "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alınıyor.

Kaynak: