Freud'a göre kişisel gelişim süreci 5 yaşında oluşur ve daha sonraki yıllarda gelişerek devam eder. 6 yaşında ise durgunluk başlar ve kişilik dinamiklikleri daha dingin hale gelir.

Freud İçin Göre Çocuk Psikolojisinin Gelişim Evreleri
 
     Freud'a göre kişisel gelişim süreci 5 yaşında oluşur ve daha sonraki yıllarda gelişerek devam eder. 6 yaşında ise durgunluk başlar ve kişilik dinamiklikleri daha dingin hale gelir. Ergenliğe doğru tekrar canlanır, yaşlılığa doğru yeniden dinginleşir.
 
 Oral Dönem (0-2) yaş:
 
     Bağımlılık duyguları bu dönemde başlar. Bundan dolayı anneye ve babaya bağlılık oldukça ön plandadır. Giderilmesi en zor olan duygudur.
 
 Anal Dönem (2-3) yaş:
 
     Tuvalet eğitimi bu dönemde önemlidir. Çocuğun kişiliği üzerinde etkiler bırakabilir. Annenin tuvalet eğitimi karşısındaki tutumunda dikkatli olması gerekir.
 
 Anne Tutumları:
 
     Anne kuralcı ve titiz ise çocuğun tuvaletini tutması ve kabız olması kaçınılmazdır. Anne tutumunda diretirse bu çocuğun karakterine yansır. Bu durumda çocuk cimri, sinirli özellikler gösterebilir. Anne teşvik edici ise çocuk tuvaletin önemini anlar ve ileride üretken ve yaratıcı olur.
 
 Fallik Dönem (3-6) yaş:

 
     Bu dönemde cinsellik ön plandadır. Cinsel organlarının işlevleri ve cinsellik duyguları önem kazanır.
 
 Latent Dönem (6-12) yaş:
 
     Bu dönemde Fallik dönemde ön planda olan duygular uykudadır. Ergenlik dönemine kadar cinsel duygular dinamikliğini kaybeder.
 
 Genital Dönem (12-+) yaş:

 
     Bu dönemde Cinsellik, toplumsallaşma, grup etkinlikleri, yuva kurma isteği belirir. Artık birey çocukluktan gerçekliğe yönelik toplumsallaşmış yetişkinlere dönüşür.
 Genital dönemin en belirgin işlevi ise üremeye yöneliktir.
 
     Kişisel gelişimde anne ve babanın rolü önemlidir. Bununla birlikte sosyal çevre, okul, şehir çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynar. Çocuğunuzun mutlu ve faydalı bir birey olmasını istiyorsanız, bu her dönemde belirlenen temel ihtiyaçları doyurmaktan geçer.
 

Atamalar için başvuru süresi uzatıldı Atamalar için başvuru süresi uzatıldı

1298