2022 yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmayı planlayan Bakanlık, şu ana kadar 5 bin 500 yeni ana sınıfı açtı.

thumbs_b_c_adb369bf75969638850b0d6f4cf31d7a

Bakanlık, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa zamanda yüzde 78'den yüzde 85'e çıkardı. 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 45'ten yüzde 48'e yükseldi.

2022 yılında yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu ya da ana sınıfı yapılması kararı alındı.

2022 sonunda hedef yüzde 76

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya dair yaptığı değerlendirmede, eğitimde fırsat eşitliğini daha çok artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "2022 yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız.

İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yıl sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız."

3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını 2022 yıl sonuna kadar yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Mahmut Özer, şunları söyledi:

"Bu hedefe yönelik planlamamız, başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 yılı için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık.

2022 yılı sonunda bu hedeflere ulaştığımızda 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkmış olacak. Okul öncesinde okullaşma oranında çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız."