Yıldırım Belediyesi’nden meslek sahibi yapan eğitimler

Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla 8,638 kişiyi meslek sahibi yaparak 820 kişiyi istihdama kazandırdı.

Belediye, ücretsiz teknik eğitim kurslarıyla toplumun dezavantajlı kesimlerini istihdama katılımını kolaylaştırıyor.

Muhasebe, lojistik, bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tekstil, tarım uygulamaları gibi 5 ana branşta 44 farklı modülde verilen eğitimlerle 4 yılda 6,454 mesleki ve 2,184 teknik olmak üzere toplam 8,638 kişi eğitim aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, genç istihdamını destekleyerek özellikle tekstil, otomotiv ve makine sektörlerine nitelikli ara eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ücretsiz teknik eğitimlerden faydalanan 841 kişi istihdama yerleşirken, birçok genç de kendi işini kurdu.

Yıldırım Belediyesi, gençlerin becerilerini geliştirerek istihdam açığı olan meslek gruplarında kalıcı iş imkanları yaratmaya devam ediyor.

AW129572_03

4 Mürettebat İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor 4 Mürettebat İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

AW129572_04