2018 ve 2020 yılında 10 ve daha üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 38,5'i, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 35,9'u, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 46,7'si, 250 ve daha üstü çalışan barındıran girişimlerin yüzde 67,3'ü yenilik faaliyeti yaptı.

thumbs_b_c_038b97931978e79badac7ec9ef4b1560

Yenilikçi girişimlerin oranı sanayi sektöründe yüzde 42,5 iken, hizmet sektöründe yüzde 33,5 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 19,7'si ürün yeniliğine imza attı. Ürün yeniliği yapan girişimler arasında mal yeniliği yapanların oranı yüzde 79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı yüzde 69,2 oldu.

Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin 83,4'ünün girişim, yüzde 59,9'unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu belirlendi.

En çok üretim yöntemlerinde yenilik uygulandı

Girişimlerin yüzde 30,2'si "temel işletmecilik fonksiyonları" olarak adlandırılan iş süreci yeniliği yaptı. İş süreçlerinde en çok yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 77,8 ile mal üretme hizmet sağlama yöntemleri oldu.

Bu kategoriyi yüzde 74,5 ile muhasebe diğer idari işlemler, yüzde 68,8 ile bilgi işlem iletişim yöntemleri izledi.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7'si diğer girişim, kişi ya da kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 66,2'si Ar-Ge diğer yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde iş birliği yapan girişimlerin oranı yüzde 68,5 oldu.

Söz konusu girişimlerin yüzde 18,1'inin yurt içinde, yüzde 7,2'sinin Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4,8'inin diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gittiği görüldü.

Her dört girişimden biri patent başvurusunda bulundu

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 47,4'ünün ticari marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bunu yüzde 25,3 ile patent başvurusu, yüzde 18,6 ile ticari sır kullanımı, yüzde 12,7 ile faydalı model başvurusu, yüzde 12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve yüzde 10 ile telif hakkı başvurusu takip etti.

Söz konusu dönemde, yenilik faaliyetlerine başlama kararını yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında yüzde 54,8 ile yüksek maliyetlerin geldiği tespit edildi.

Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği izledi.