Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ağustos 2021 yılında geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

thumbs_b_c_da1ee85380f6dde4ee3363317f45bfb5

Söz konusu düzenlemelerle Bosna Hersek, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi'nden Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı ticarette uygulanan menşe kümülasyon sistemine dahil edildi.

Böylelikle, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanmış STA çerçevesinde yapılacak ticarette, Bölgesel Konvansiyon kapsamında Türkiye ile menşe kümülasyonu olanağı bulunan diğer ülkelerle kümülasyon yapma imkanı getirilmiş oldu.

Bu doğrultuda, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin artması ve iki ülke arasındaki değer zincirlerinin sağlamlaşması hedefleniyor.