Tüketicilerin yüzde 51,4'ü, "ülkenin ekonomik kalkınması için yararlı olması" ve "yerli üretimi artırarak işsizliğin azalmasının sağlanması" gibi nedenlerle yerli üretim ürünleri tercih ettiğini bildirdi.

thumbs_b_c_9d4a7dc4011a3645d48914fa1a0ae755

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, tüketicilerin hakları konusunda bilinç ve bilgi düzeylerini belirlemek, tutum ve davranışlarını saptamak, alışveriş ve tüketim davranışlarını tespit etmek için "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu” hazırlandı.

26 ilde, 18 yaş üzeri 2 bin 250 tüketici ile 2020 yılında yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlanan raporda, tüketicilerin yerli üretim ürün tercih etme durumları değerlendirildi.

Tüketicilerin yüzde 51,4'ü alışverişlerinde yerli üretim ürünleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 48,6'sı tercih etmediğini belirtti. Bu da Türk tüketicisinin yerli ürün satın alma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Araştırmada, yerli üretim ürünleri kullanmanın yararlarına dair görüşler soruldu. Tüketicilerin yüzde 76,7'si "ülkenin ekonomik kalkınması için yararlı olması" nedeniyle yerli ürün kullandığını, yüzde 63,5'i de "yerli üretimi artırarak işsizliğin azalmasının sağlanması" için yerli ürün kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Tüketicilerin yüzde 53,3'ü, "yerli üretim ürünlerin ithal ürünlere göre daha kaliteli olduğunu", yüzde 45,9'u "yerli ürün kullanımının dış ülkelere bağımlılığın azaltılması açısından yararlı olduğunu."

İthal ürünlerle statü arayışı

Araştırma kapsamında, ithal ürünlerin tercih edilme sebepleri de soruldu. Katılımcılardan yüzde 46,7'si "daha ucuz", yüzde 38,4'ü "daha kaliteli" olması nedeniyle ithal ürünleri kullandığını bildirdi.

Tüketiciler, ithal ürünlere ilişkin hizmetlerde daha az sorun yaşadığını ve özellikle tercih ettikleri markaların ithal olduğunu söyledi. "İthal ürünlerle sosyal statünün daha yüksek görünmesi" de gerekçelerden biri olarak dile getirildi.

Gıda, yüzde 70,9'luk oranla yerli üretimin en çok tercih edildiği ürün grubu oldu. Bunu yüzde 52,2 ile giyim ve aksesuar izledi.

Tüketicilerin en çok ithal ürün almayı tercih ettikleri ürün gurupları ise teknolojik ürünler ve dayanıklı tüketim malları olarak dikkati çekti.

Bilinç düzeyi yükseldikçe yerli ürün tercihi artıyor

Yüksek bilinç düzeyine sahip tüketicilerin yerli üretim ürünleri tercih etme oranının, düşük ve orta bilinç düzeyindeki tüketicilere göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, düşük bilinç düzeyindeki tüketicilerin yüzde 64,6'sı, orta bilinç düzeyine sahip tüketicilerin yüzde 38,4'ü ve yüksek bilinç düzeyine sahip tüketicilerin yüzde 67,6'sı yerli ürünleri tercih ettiğini bildirdi.