Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan projeler kapsamındaki teslim ve hizmetler için 25 Aralık 2021 yılından itibaren.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

thumbs_b_c_ca41d3e5df79ad2fc4bc88f8eed0b346

Gözden kaçırmayın

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı

Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere dair KDV istisnası yeniden düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan savunma sanayisi projelerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına alındı.

Bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021 yılından itibaren KDV’den istisna edildi.

Söz konusu tarihten önce başlayan ve devam eden savunma sanayisi projelerine dair, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak.

İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecek.

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine yönelik 2020 yılı ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yapılan iade uygulamasına 2022, 2023 ve 2024 yılları da eklendi.