Çocuklarda Kovid-19'un göreceli olarak daha hafif seyrettiğini, çocukların yüzde 15'inde hastalığın semptomlarının ortaya çıktığını, yüzde 5 kadarında ağır seyrettiğini dile getirdi.

Neslihan Sipahi Diyabet Tükenmişliğine Dikkat ! Neslihan Sipahi Diyabet Tükenmişliğine Dikkat !

Haluk Çokuğraş, çocukların tıpkı erişkinler gibi diyabet, kalp hastalığı, akciğer veya obezite gibi birtakım ek hastalıkları nedeniyle daha riskli konuma geçebildiğini söyledi.

Çocukların aşılanması son derece önemli

Bu dönemin özellikle bir yaşından küçük olanlarda ve 14-18 yaş arası ergenlerde daha riskli olduğuna değinen Haluk Çokuğraş, şöyle konuştu:

"Bunlar erişkinlere benzer şekilde ağır geçiriyor. Çocukların önemli bir kısmı Kovid-19'u hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturuyorlar. Çocuklarda erişkinlerde olduğu gibi aşı güvenle yapılabilir.

Yeni vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük. Bunların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen Kovid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor. Çocukların aşılanması son derece önemli."

İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım

Aşılanma karşıtlığına değinen Haluk Çokuğraş, dünyada 6 milyar doz civarında aşılama yapıldığını dile getirdi.

Bütün yan etkilerin ciddi şekilde izlendiğini belirten Haluk Çokuğraş, "Kızamık ve tetanos aşısında olduğu kadar insanların kolu ağrıyor, ateşi çıkıyor, halsizlik oluyor.

Bunlar aşıların basit yan etkileri. Ciddi yan etki olarak kabul ettiğimiz ölümcül tablo, son derece nadir ve milyonda bir görülen bir durum. İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım."