2022 yılında Kovid-19 salgını sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışın ivme kazanması bekleniyor.

thumbs_b_c_fa7093af19212fd11053006a3df9ae3e

Bu kapsamda, istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması bekleniyor.

İşsizlik oranı yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranı toparlanarak, 2022 yılında 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması tahmin ediliyor.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif Meclis'ten geçti Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren teklif Meclis'ten geçti

SGK'ye 280 milyar lira bütçe transferi yapılacak

Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşların toplam gelirlerin 675,8 milyar lira, toplam giderlerin 714,7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira olması tahmin ediliyor.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oran olarak gelirlerin yüzde 8,6, giderlerin yüzde 9,1 ve açığın yüzde 0,5 olması bekleniyor.

SGK'ye 2022 yılında faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi dahil olmak üzere toplam 280,7 milyar lira tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması bekleniyor.

Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 28,5'e indirilecek

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri daha çok artırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranı yüzde 28,5'e indirilmesi bekleniyor.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek.

İş ekipmanların, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla, ölümlü iş kazası oranı yüz binde 5,9'a düşürülmesi bekleniyor.