Vikinglerin ana vatanı Norveç'te yetkililer, tecavüz ve diğer cinsel şiddet suçların önüne geçmek konusunda yeterli önlem alamamakla eleştiriliyor; Danimarka'da tecavüz vakalarının büyük çoğunluğu polise bildirilmiyor.

Bölgede cinsel taciz ve tecavüz konusunda en kötü nama sahip ülke, 2020 yılında kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 52 bin dolar olan İsveç.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, 2013- 2017 yıllarında Avrupa'da en çok tecavüz vakasının görüldüğü ülkeler listesinde İsveç ilk sırada yerini aldı.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyinin (BRA) Basın Sözcüsü Monica Landergard, Konseyin yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı.

Kuveyt'te ilk kolera vakası tespit edildi Kuveyt'te ilk kolera vakası tespit edildi

Landergard, İsveç'te tecavüz suçlarının 2011 yılında ve 2020 yılına kadar yüzde 44 arttığını, BRA'nın araştırmasında 10 milyon nüfuslu ülkede 2020 yılında 25 bin kişinin cinsel saldırıya maruz kaldığı, bunların 9 bin 360'ının tecavüz vakası olduğu görülüyor.

İsveç'te bayanın polise sözlü şikayette bulunması üzerine konuyla alakalı derhal soruşturma başlatılmasının, yüksek tecavüz oranının nedeni olduğunu savunanlar bulunuyor.

Finlandiya'da her yıl 50 bin bayan cinsel şiddete maruz kalıyor

Nüfusu 5,5 milyon olan Finlandiya'da her yıl cinsel şiddete uğrayan bayanların sayısı kaygı verici boyutta olduğu görülüyor.

Uluslararası Af Örgütü 2019 yılında yayımladığı rapor, Finlandiya'da yılda 50 bin bayanın cinsel şiddete uğradığını, faillerin çoğunlukla adalete teslim edilmediğini ortaya koyuyor.

Norveç'te yetkililer cinsel şiddet suçlarının önüne geçememekle eleştiriliyor

Son yıllarda cinsel taciz vakalarında diğer İskandinav ülkeleri gibi artış gözlenen Norveç'te yetkililere, tecavüz ve diğer cinsel şiddet suçlarının önüne geçme ya da bu suçların neticelerine eğilme konusunda yeterli önlem alamama eleştirisi yapılıyor.

İnternet üzerinden istatistik verileri sunan Statista şirketinin 2020 yılı verilerine göre, Norveç'te geçen yıl 1756 tecavüz vakası yaşandı. Bu sayının, 2015 yılında 1286 olduğuna dikkat çekildi.

Norveç'te 2020 yılında kayıtlara geçen cinsel taciz vaka sayısı 6 bin 874 olduğu belirtiliyor.

Ülkede tecavüz mağdurlarının polise başvurmasını ya da tıbbi yardım almasını zorlaştıran inanışların hakim olduğu tahmin ediliyor.

Danimarka’da tecavüz vakalarının büyük bölümü polise bildirilmiyor

Danimarka'da tecavüz vakalarının büyük bölümünün polise bildirilmediği, şikayet üzerine kovuşturma başlatılması ya da mahkumiyet kararı olasılığının çok düşük olduğu belirtiliyor.

Ülkede 2017 yılında tecavüze uğrayan ya da tecavüze teşebbüs edilen 24 bin bayanın sadece 890'u polise şikayette bulundu. Bunlardan 535'i hakkında soruşturma başlatılırken, 94'ü mahkumiyetle sonuçlandı.

Araştırmalar, cinsel taciz vakalarının faillerinde yabancı uyrukluların oranının yüksek olduğunu gösteriyor

Fin Gençlik Araştırma Ağı ve Helsinki'nin Kriminoloji Enstitüsü ve Hukuki Politikası Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ülkede cinsel taciz vakalarının faillerinde yabancı uyruklu oranının yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, 2011 ve 2020 yıllarında yaşanan cinsel taciz olaylarında faillerin yüzde 27’si, çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin yüzde 15'inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

İsveç'te Lund Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırmada 2000 ve 2015 yıllarında tecavüzden hüküm giyenlere odaklanıldı. Araştırma, tecavüz hükümlülerinin yüzde 60'nın yabancı uyruklu olduğunu gösterdi.

Lund Üniversitesinde sosyal akademisyen Ardavan Khoshnood, araştırmanın sonuçlarını Mayıs 2021 yılında yayınladıklarını belirtirken, "İsveç'te tecavüzden hüküm giymiş 3 bin 39 kişiyi inceledik. Yüzde 47'si İsveç dışında doğmuş, yüzde 13'ünü de İsveç'te dünyaya gelen yabancı kökenliler oluşturuyor."