4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

thumbs_b_c_7a3fdd9b44fab5903b871c131f2db271

Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022 yılına kadar sağlık hizmeti verilecek.

Söz konusu kararla alakalı ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.