Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

thumbs_b_c_8d93632b47cab60fa495a5bd3db8ac6e

İkinci taksitin son ödeme tarihi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda Sosyal Güvenlik Kurumu alacağı yapılandırıldı.

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet ve mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

Yapılandırmaya başvuranlar 1 milyonu geçti

Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası  primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere dair idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı.

Deniz seviyesi yükseldi, caddeler su altına kaldı Deniz seviyesi yükseldi, caddeler su altına kaldı

Yapılandırılan prim borçları gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede yüzde 50'si silindi.

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.

Gelir testi için de son tarih 30 Kasım

Hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.