Bakan Vedat Bilgin'den taşeron işçilerle ilgili açıklama Bakan Vedat Bilgin'den taşeron işçilerle ilgili açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörüne dair yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de finansal piyasaların yüzde 87’sini oluşturan bankacılık sektörünün, güçlü mali yapısı ile ekonominin direnç noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

thumbs_b_c_a20f02719435ea0781692d396824f27b

Sektörün bu özelliği 2005 yılından sonra başlayıp bugün de kesintisiz şekilde devam eden "devamlı reform" süreci ile sağlandığının altını çizen Mehmet Ali Akben, sektörün sermaye yeterliliği, bilgi teknolojileri, risk yönetimi ve diğer alanlardaki düzenlemelerinin devamlı olarak güncellendiğini açıkladı.

Mehmet Ali Akben, bu şekilde değişen finansal koşullara ve yeni uluslararası düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlandığını anlattı.

Bankaların halihazırdaki sermaye yeterliliği düzeyin yasal hedef olarak belirlenen seviyenin çok üzerinde olduğunu, "Sektörümüz bu güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."

Mehmet Ali Akben, güçlü düzenleme ve denetim altyapısının yanında Türk bankaların geçmişten gelen tecrübe ve birikimleri sektörün sağlamlığının diğer önemli bir unsuru olduğunu söyledi.

Bankaların, geçmişte yaşadığı finansal dalgalanma süreçlerinde sermaye yapılarını güçlendirmek aktif kalitelerini korumak konusunda dünyaya örnek olacak şekilde ihtiyatlı yaklaşım sergilediğini, uluslararası muhabir ilişkileri sayesinde fonlama tarafında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadığını, "Bunun sonucu olarak, en zor dönemlerde dahi tıkanmayan, reel sektöre hizmet vermeye devam eden etkin bir kredi piyasamız vardır.

Bu sayede özellikle Kovid-19 salgını döneminde ekonomik aktivitenin ciddi oranda yavaşlamasına rağmen bankacılık sektörü kredi tahsisatlarına devam etmiştir."

Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar TL yeni kredi kullandırdı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankaların salgını başlangıcından itibaren 940 milyar lira yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Söz konusu kredilerin yüzde 45’inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, yüzde 31’inin KOBİ’lere, yüzde 24’ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirten Mehmet Ali Akben, yine aynı dönemde müşterilerin tekrar yapılandırma ve borç ödemelerin ertelenmesi taleplerin bankalarca büyük ölçüde olumlu karşılandığını söyledi.

Mehmet Ali Akben, bankaların tüm bu destekleri sağlam finansal yapıları sayelerinde sağlayabildiğini aktardı. Son 12 aylık ihracatın 212 milyar dolar aşarak rekor kırdığını hatırlatan, "Söz konusu başarıda bankalarımızın ihracat yapan reel sektör kuruluşlarımıza sağladığı desteğin önemli katkısı bulunmaktadır.

Bu ihracat rakamı bile bankacılık sektörünün gücünün bir göstergesidir."

Mehmet Ali Akben, denetim otoritesi olarak BDDK'nın da tüm dünyada olduğu gibi, bankalara salgın sürecinde bazı esneklikler getirdiğini anlattı.

Müşterileri bankaları korumaya yönelik söz konusu geçici önlemleri süreç içerisinde büyük ölçüde kaldırdıklarını ve normal uygulamalara döndüklerini belirten Mehmet Ali Akben, en son eylül ayında takibe aktarım süresinin 180 günden tekrar 90 güne indirildiğini söyledi.

Mehmet Ali Akben, geçici önlemlerin esneklik sağlarken kaldırılırken etkilerinin detaylı şekilde analiz edildiğinin altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar sonucu, salgın esnekliklerinin kaldırılmasının bankaların aktif kalitesinde kısıtlı bir etkisinin olduğunu görmekteyiz."

Bazı çevrelerin herhangi bir veriye dayanmadan iddia ettiği gibi sektörün aktif kalitesinde dikkate değer bir bozulma söz konusu olmadığını söyleyen Mehmet Ali Akben, şöyle devam etti:

"Belirttiğim gibi, bankalarımız faaliyetlerinde ihtiyatlı ve özenli davranmakta, kredi tahsisleri ve yeniden yapılandırma kararlarında her zaman rasyonel hareket etmektedir.

Biz de sektörün tüm faaliyetlerini yakından izlemekteyiz. Ayrıca, aktif kalitesinin bir stok bir akım sorunu olduğu bilinciyle Ekonomi Reformları Eylem Paketinde bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemelere yine bu zor dönemde imza attık."

Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahiptir

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, aktif kalitesine benzer şekilde son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda da bankaların gayet sağlam durumda olduğunu belirtti.

Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleri ile başta kurlarda meydana gelen artış olmak üzere makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörüne etkilerinin yakından takip edildiğini ve olumsuz sonuç gözlemlenmediğini söyleyen Mehmet Ali Akben, "Bilindiği üzere, sektörümüz yabancı Para Net Genel Pozisyonu Yönetmeliği çerçevesinde özkaynaklarının yüzde 20’sini aşacak ölçüde, kısa ya da uzun pozisyon alamamaktadır.

En güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır."

Mehmet Ali Akben, Türkiye'de bireysel müşterilerin bankalardan yabancı para borçlanmalarının önlendiğini ve bu sayede, vatandaşların kur riskinden korunduğunu söyledi.

Vatandaşlarımızın yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemesi önem taşımaktadır

"Sektörümüz sermaye yeterliliği kur aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."

Mehmet Ali Akben, bu bakımdan sektör verilerine sahip olmayan kişi ve kuruluşların, hakim olmadıkları bir konu hakkında, subjektif bir şekilde yıpratıcı yorumlar yapmalarını ve bunu yaymalarını doğru bulmadıklarını söyledi.

Mehmet Ali Akben, vatandaşların bu tür yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemelerinin önem taşıdığını sözlerine bir kez daha ekledi.