Bayanlar internet ve internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışverişi erkeklere göre daha çok tercih yapıyor.

Bayanlar internetten alışveriş daha çok yapıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilinç düzeylerinin dönemsel olarak saptanmasına ve alışveriş yaparken nelere dikkat ettiklerine dair "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu" hazırladı.

Rapor, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde, 18 yaş üzeri 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek oluşturuldu.

Bu sayede, tüketicilerin hakları ve korunmaları konusunda bilinç ve bilgi düzeylerinin, satın alma ve tüketim eğilimlerin, tutum ve davranışları saptanarak, Türk tüketicisinin profilinin ve yıllar itibarıyla değişiminin ortaya konulması hedeflendi.

Tüketicilerin yüzde 28,7'si internetten ve internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle (Tele alışveriş ve benzeri) alışveriş yapıyor.

İnternet ve internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapanların oranı bayanlarda yüzde 31,8, erkeklerde yüzde 25,6 olarak tespit edildi.

Eğitim düzeyi arttıkça internetten alışveriş artıyor

İnternetten alışveriş yapma alışkanlığı eğitim düzeyine göre değişim gösterdiği belirlendi. İlkokul ve altı eğitim seviyesinde olanların yüzde 17,2'si, ortaokul mezunlarının yüzde 33,2'si, lise mezunların yüzde 26,4'ü, üniversite ve üzeri mezunların yüzde 47,7'si internetten ve diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş gerçekleştiriyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapanların yaşlarına dair verilere bakıldığında, 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 36,2'si, 25-34 yaşındakilerin yüzde 33,4'ü, 35-44 yaşındakilerin yüzde 32,8'i, 45-54 yaşındakilerin yüzde 23,4'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 16,6'sı, 65 yaş ve üzerindeki grubun da yüzde 10,2'si internet ve internet dışındaki diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapıyor.

Tüketicilerin, internet ve internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapma sıklığının ortalaması ayda 1,3 olarak belirlendi. Yıllar itibarıyla internetten alışveriş sıklığı giderek arttı.

İnternet ve mesafeli yöntemlerle en çok satın alınan ürünler yüzde 39,6 ile "giyim, ayakkabı, çanta" oldu. Bu ürünleri yüzde 22,6 ile "gıda", yüzde 11,6 ile "kişisel bakım ve kozmetik" ürünleri izledi.