Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına Dair Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

thumbs_b_c_85b8135b3747095680848009a5c7c6d6

Taraflar arasında 25 Ekim 2011 yılında imzalanan anlaşmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin BOTAŞ ve STPAŞ arasında imzalanacak bir anlaşma kapsamında, STPAŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküpe kadar doğal gaz tedarikine yönelik niyetini bildirmesine istinaden taraflarca 10 madde üzerinde anlaşmaya varıldı.

Bu kapsamda, BOTAŞ 25 Ekim 2011 tarihli doğal gaz alım satım anlaşmasının (GSA) yıllık miktarından 1,7 milyar metreküpe kadar olan doğal gazı 31 Aralık 2024 yılına kadar STPAŞ'ye tedarik edecek.

STPAŞ, bu miktarı SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

Doğal gaz hacimlerinin fiyatı, GSA'nın ithalat fiyatı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki taşıma tarifesi ve varsa BOTAŞ'ın yaptığı diğer taşıma masraflarının yanı sıra Türkiye'de geçerli tüm vergileri kapsayacak.

Bu maddelerin uygulanması için ticari koşullar ve teslimata dair hazır edilecek miktarlar, BOTAŞ'ın ilgili gaz satış anlaşmalarındaki al veya öde yükümlülükleri dikkate alınarak BOTAŞ ve STPAŞ arasında yapılacak ayrı bir kontrat altında her yıl kararlaştırılacak.

Taraflar, Azerbaycan'daki üretim projelerinden üretilecek ya da Azerbaycan üzerinden taşınacak ilave doğal gaz hacimlerini iletmek suretiyle Bakü-Tiflis-Erzurum ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı dahil olmak üzere mevcut boru hatlarının maksimum teknik kapasitelerinden faydalanmak için çaba gösterecek. Türkiye, söz konusu doğal gaz hacimlerinin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti için gereken desteği sağlayacak.

Mutabakat zaptı, tarafların yürürlüğe giriş için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.