ATANAMAYAN UZMANLAR DERNEĞİ DR. FATİH ERBAKAN'I ZİYARET ETTİ

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Gündeşli ve yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atanamayan uzman çavuşların sorunlarını gündeme getirmek üzere Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, uzman çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamalarının, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesi ve Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüldüğü vurgulandı. Ancak, 3269 sayılı Kanun'un 5. maddesinin son fıkrasına göre uzman çavuşların 657 sayılı Kanunun 92. maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, Uzay İstasyonu Misyonunu Tamamladı Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, Uzay İstasyonu Misyonunu Tamamladı

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteğiyle görevinden ayrılan uzman çavuşların, kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahip olduğu ifade edildi. Ancak, 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya devam eden uzman çavuşların, haklarına rağmen yıllardır kamu memurluk kadrolarına atanamadığına dikkat çekildi.

Uzman çavuşların atanma taleplerine kamu kurumlarının olumsuz yanıtlar verdiği belirtilerek, bu durumun uzman çavuşlarda hak kaybına neden olduğu vurgulandı. Kanun maddesinde sadece atanma usullerinin belirtildiği ve atama takdirinin kurumların inisiyatifine bırakıldığı ifade edilerek, bu durumun uzman çavuşların kazanılmış haklarının kullanılmasını engellediği dile getirildi.

Görüşmede, terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve şehit ya da gazi olan uzman çavuşların 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hak sahipleri olarak kamuda istihdam edildiği ancak aynı fedakarlıkla görev yapmış ancak kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kalan uzman çavuşların benzer bir düzenlemeyle atanma hakkına sahip olmaları talebi de dile getirildi.

Uzman çavuşların yaşadığı mağduriyetin sona ermesi ve haklarının teslim edilmesi amacıyla, 3173 sayılı kanunda belirtilen atama şeklinde veya 6191 sayılı kanuna tabi sözleşmeli erlerin kamuda istihdamı yönetmeliğine benzer bir düzenleme ile kamuda memuriyete atanmaları istendi.


Yüksel ASLAN
Haber Merkezi