Yıldırım’da 4 mahalle, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ‘doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi.

Yıldırım’ın 4 mahallesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü tarafından ‘doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi.

-Yıldırım belediyesi çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ile işbirliği yaparak cumalıkızık, zeyniler, balaban ve hamamlıkızık mahallesi’nin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen kısımlarında koruma amaçlı imar planları hazırlayacak.

-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: Bu Kapsamda Hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planları İle Bursa’ya Örnek Olacağız.”

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ‘Bursa ve Yalova İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ kapsamında sit alanları sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar doğrultusunda; Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban, Zeyniler Mahallerinin sit sınırlarının yeniden düzenlenerek 4 mahalleye ilişkin ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 14.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban ve Zeyniler Köyü’nün doğal sit statüsü değiştirilerek, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği; yapılan statü değişikliği ile sit statüsü ile ilgili karar alındığından Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallesi’ni kapsayan imar planı durdurulmuş olup Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Balaban ve Zeyniler Mahallesi’nde koruma amaçlı imar planı yapılacak.
 
ÖRNEK BİR PLAN HAZIRLAYACAĞIZ

Yıldırım Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Etkinliği Yıldırım Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Etkinliği

Ayrıca ‘3. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nı kapsayan bölge ve Değirmenönü- Karapınar Mahalleleri ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak belirlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “SİT statülerinin değişmesinin ardından koruma amaçlı imar planı yapma yolu açılan alanlarda hazırlanacak planlarla Bursa’ya örnek olacağız” dedi.

YB (3)-10