Türkiye'de ekosistemin korunarak, toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, verimliliği yüksek ve sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturulacak.

thumbs_b_c_47fb5d9c78b374dbd6f1336a6e690bd0

Bu amaç doğrultusunda belirlenen politikalar çerçevesinde, sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı desteklenecek, sertifikalı yerli tohumluk üretimi ve kullanım daha çok artırılacak.

Tarla ve bahçe bitkilerinde yüksek verimli, kaliteli, abiyotik ve biyotik stres koşullarına uygun yeni çeşit/anaç geliştirme konularında çalışmalar klasik ve ileri yetiştirme teknikleriyle yapılacak.

Bitkisel üretimde kümelenme çalışmalarıyla markalaşma, rekabetçilik ve yenilikçilik teşvik edilecek, jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımı yaygınlaştırılacak.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının Türkiye'de geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üreticilerin desteklenmesine ve denetimlerin etkinliğinin artırılmasına dair faaliyetler yapılacak.

Ekonomi sportif balıkçılık yoluyla desteklenecek

Bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretimi konularında sözleşmeli üretim modeli geliştirilerek, doğru girdi kullanımıyla verimliliğin artırılması sağlanacak.

Pazarın istediği miktar ve kalitede üretimle tarım ve sanayi bütünleşmesinin sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması çalışmaları yapılacak.

Ulusal düzeyde faaliyet gösteren su ürünleri gen bankaları ile endemik su ürünleri türlerinin korunması sağlanacak, ticari değeri yüksek yerli balık türlerinin kültüre alınması konusunda araştırmalar yapılacak.

Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi arttı Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi arttı

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan alanlarda, su parametreleri ve sediment, hazırlanacak bir yazılım programı aracılığıyla, uydular üzerinden anlık olarak takip edilerek çevre hassasiyeti yüksek yetiştiricilikle sağlıklı balıkların yetiştirilmesi sağlanacak.

Sürdürülebilir balıkçılığın temini, doğal habitatın korunması, yeni tip habitatlar oluşturulması, biyolojik çeşitliliğin korunması, küçük balıkçılığın desteklenmesi, yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi, sportif balıkçılık ve dalış turizminin desteklenmesi, balık stoklarının iyileştirilmesi ve bilimsel araştırmalara uygulama alanı oluşturulması için gerekli görülen sahalarda yapay resif tarlaları oluşturulacak.

Ayrıca, sportif balıkçılığın geliştirilerek milli ekonomiye sağlanan katkının yükseltilmesi ve ilgili yöre halkının kaliteli proteine kolay ulaşması sağlanacak.

Sportif balıkçılığın ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, yurt dışından Türkiye'ye sportif balıkçılık yapmak için turistlerin geldiğini ve bu alanlarda sadece 'yakala-bırak' balıkçılığı yaparak ülkelerine geri döndüklerini söyledi.

"Bu kişiler, gittikleri ülkelerde otellerde kalıyorlar, yeme içme ihtiyaçlarını bölgeden karşılıyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla bulundukları bölgenin ülkenin ekonomisini canlandırıyorlar.

Sportif balıkçılığın geliştirilmesinin hedeflenmesini çok önemli buluyoruz. Yurt dışından ülkemize gelip sadece bizim sınırlarımızda bulunan bazı balık türlerini avlamak isteyen çok kişi var."

İnanç, düzenledikleri yarışmalara yurt dışından katılmak isteyenlerin bulunduğunu fakat sahalar düzenli olmadığı için gelemediklerini anlattı.

Devletin şu anda sportif balıkçılığın yapılacağı sahaların yerel yönetimler, dernek ve federasyonlar yoluyla altyapısını güzelleştirmeye çalıştığını, "Sportif balıkçılığın ülkemizde daha çok gelişerek ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz."