Kayıtlı istihdam ile bayan, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamın daha çok artırılması, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkanı sağlanıyor.

thumbs_b_c_fdf20bc821e92d9e472015bdbb7147cc

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunan ve halihazırda uygulaması devam eden 19 ayrı prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

Kurum, bu teşviklerle özel sektördeki işletmelere 2020 yılında 46,6 milyar lira, 2021 yılın ilk 9 ayında 48,4 milyar lira destek sağladı. Bu yıl teşviklerden faydalanan iş yeri sayısı 1 milyon 819 binin üzerinde.

Bağ-Kur'lu genç girişimcinin bir senelik sigorta primi devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu sağladığı teşvikler arasında 1 Haziran 2018 yılından beri uygulanan "Genç Girişimci Teşviki" yer alıyor.

Teşvikle, 4B (Bağ-Kur) kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor.

Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olması gerekiyor.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor.

Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34,5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor.

Bu prim desteği 2021 yılın günlük 41,14 lira, aylık 1234 lira 23 kuruş olarak ödendi.

Teşvikten aktif faydalanan sayısı 104 bin 592

"Genç Girişimci Teşviki"nden 1 Haziran 2018 yılından şimdiye kadar 275 bin 598 kişi, 2021 yılında 180 bin 817 kişi faydalandı.

Teşvikle, kendi işini kuran gençlere 2021 yılın eylül ayı itibarıyla toplam 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verildi. Teşvikten aktif olarak faydalanan genç girişimci sayısı 2021 yılın eylül ayı itibarıyla 104 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyenlerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Belgesi"ni aldıktan sonra Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.