Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapılacak döviz satışına dair uygulama talimatta, İhracat Genelgesi kapsamında yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntıları düzenlendi.

thumbs_b_c_3be649c3b542aa73d539827fe9ff1dba

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) ya da Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin yüzde 25'i, söz konusu belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satılacak.

Banka nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın uygulama talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına aktarılan dövizlere dair dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.

Banka tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacak. Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları, Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek.

Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

Uygulama talimatı kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalarca yapılacak.

Banka, bu talimat kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde bu standartların ihlal edildiğini tespit ederse durumu derhal Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirecek.