Kamu kurum ve kuruluşları, çalışanların emeklilik işlemlerine dair başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren Hizmet Takip Programı

Osmaniye'de ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı Osmaniye'de ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP'ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü söylendi.

kamu kurum kuruluşları

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa zaman içinde ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılması, emeklilik işlemlerine dair başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren HİTAP üzerinden gönderilmesi, Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP'ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.