Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz piyasası yatırım faaliyetleri piyasası yatırımlarına dair usul ve esaslarda değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Yatırım Faaliyetleri Piyasası Yatırımlarına Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

doğalgaz

Periyodik muayenesi yapılmış sayaçlar başlığına ilave edilen geçici maddeye göre, son periyodik muayenesi 1 Ocak 2017 yılından önce yapılmış ve bu muayeneden en az 10 yıl süre geçmiş sayaçların hurdaya ayrılmaları durumunda, değişime konu edilen yeni sayaçlara ait bedeller şebeke yatırım harcaması olarak dikkate alınacak.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Reaktif enerji tarifesi uygulanmasında, mesken tüketicileri, aydınlatma tüketicileri, tek fazla beslenen tüketiciler ile kurulu gücü 15 kilovata (dahil) kadar olan kullanıcılara reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak.

İhracat Ekimde 21 milyar 328 milyon dolar oldu İhracat Ekimde 21 milyar 328 milyon dolar oldu

Bunların dışında tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına Resmi Gazete'nin ilgili sayısında yer alan metodoloji doğrultusunda reaktif enerji tarifesi uygulanacak.

Kurulu gücü 50 kilovatın altında olan kullanıcılar, tüketime esas ve /veya tüketime esas aktif enerji miktarının yüzde 33'ünü aşan elektrik şeklinde reaktif enerji vermeleri halinde reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlü olacak.

Kurulu gücü 50 kilovat veya üstü olan kullanıcılar, tüketime esas veya üretime esas aktif enerji miktarının yüzde 20'sini aşan şekilde reaktif enerji tüketmeleri ya da tüketime esas aktif enerji miktarının yüzde 15'ini geçen şekilde sisteme reaktif enerji vermeleri durumunda reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlü olacak.