TÜRKBESD, beyaz eşya sektörünün 2023'ün 9 ayına ilişkin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Dernek, İthalatçı ve üretici firmalardan oluşan yerli ve uluslararası üye şirketleriyle (Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Groupe SEB, Haier Europe, LG, Miele, Vestel ) Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil ediyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 2023’ün 9 ayında, 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 12 düşüş gösterdi.

"İnovasyon Yüzyılı-Türkiye'de Sağlığın Geleceği" raporu açıklandı "İnovasyon Yüzyılı-Türkiye'de Sağlığın Geleceği" raporu açıklandı

Yılın 9 ayında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 24 milyon adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı. Üretim miktarı da bu dönemde yüzde 1 geriledi.

- "İstihdamı koruma çabası içindeyiz"

Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, beyaz eşya sektörü olarak küresel konjonktür sebebiyle ihracat daralması ile karşı karşıya kalınan bu dönemde üretim hacmi ve istihdamı koruma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, 2028 için 400 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğunu hatırlatan Sığın, "Biz de beyaz eşya sektörü olarak bu hedefe önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşümü de odağına alan yeni Orta Vadeli Program'ı yer verilen düzenleme ve teşvikleri memnuniyetle karşıladık. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan yeşil dönüşümün teşvik edilmesi kaynakların sanayiye dönmesi rekabetçiliğimizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının Türkiye'nin ihracat hedefine de katkı sunacağını aktaran Sığın, şunları kaydetti:

"Beyaz eşya sektöründe hacim aynı zamanda istihdam demektir. Büyüme süreklilik arz ettikçe istihdam da korunmuş olacaktır. Üretim hacmimizi ve istihdamımızı koruma çabası içerisinde, ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. İhracattaki azalmanın üretim üzerine negatif etki yapmasını engellemenin yolu iç pazarın kaldıraç etkisinden faydalanmaktır. İhracattaki düşüşü bu zamana kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. Böylece üretim ve istihdam yapımızı koruyabildik. Gelinen noktada tüketimi kısmaya yönelik; kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar bulunduğunu gözlemliyoruz. Bunların yaygınlaştırılması, sektörümüzün bu yıl itici gücü olan iç piyasa dinamizmini etkileyerek üretim ve istihdam dengemizi riske atabilecektir."

- "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı boyunca ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz"

Sığın, Türk beyaz eşya sanayisinin 1950’lerde montaj sanayi ile başlayan serüveninin bugün küresel alanda rekabet edebilir hale geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda. Bu başarı, ülkemizin endüstriyel potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya koyan önemli bir gösterge." diye konuştu.

Sığın, beyaz eşya sanayisinin Cumhuriyet'in 100 yıllık yolculuğunda önemli bir gelişim ve dönüşüm göstererek büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Sanayi ve istihdamın yanı sıra toplumsal kalkınmaya destek olmanın gururunu da taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine, spor faaliyetlerinden doğal afetlere kadar her alanda ülkemiz bize nerede, ne zaman ihtiyaç duyduysa sektör olarak mutlaka orada, ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da ekim itibarıyla başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçişini değerlendirdi.