Prof. Dr. Hasan Mandal, çalışmaların yılbaşında hızlandırıldığını, "İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamında Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı'nı hazırladık ve hemen takibinde uygulamaya geçerek araştırma destek programlarımızdan ARDEB 1001 Programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulacak projelerden 'Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları' ile doğrudan ilişkili olanlara ek puan imkanı sağlandı."

thumbs_b_c_3fa45277d0228519e6fe34d1f66fc217

İklim değişikliği ve çevre sorunların, büyük küresel güçlükler arasında yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kurumların sadece kendi görevini yapması artık yetmiyor. Birlikte iş yapma modeline geçilmesi, ortak alt yapı ve insan kaynağı kullanılması gerekiyor."

Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarını başlattıklarını belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum ve sanayide yeşil üretimi artırmak için gerekli teknolojilerin belirlenmesi, belirlenecek teknolojilerin geliştirilmesi için  Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, teknolojilerin yaygınlaştırılması ve transferine yönelik çalışmaların yapılması konusunda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Yeni açılacak "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" kapsamında desteklenecek Ar-Ge ve yenilik konuları arasında "İklim Değişikliğinin Etkileri" başlığına yer verdiklerini aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, "İklim değişikliğinin etkilerinin önceden kestirilmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması için geliştirilecek yapay zeka çözümleri destekleyeceğiz."

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak Ar-Ge ve yenilik desteklerini 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından kritik öneme sahip alanlara odaklı bir şekilde yönlendirdiklerini, "İklim değişikliğinin olası endişe verici yansımaların önlenmesine yönelik yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine önem veriyoruz."

Yarışmaların çevre dostu olmasını hedefliyoruz

Düşük karbon emisyonlu projelere daha çok destek aktarmaya yönelik planlarını anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi:

"Projelere karbon salınımını azaltma projeksiyonu yapma zorunluluğu da getirmeyi planlıyoruz. Ek olarak, tarım ve gıda alanında TÜBİTAK ve TAGEM iş birliğinde belirlenen öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına yönelik açtığımız ortak çağrılarla destek sağlıyoruz.

Bu konular arasında, tarım ve gıdada dijital teknolojiler, toprak ve bitki besleme, bahçe ve tarla bitkileri, gıda işleme ve üretim teknolojileri, hayvan besleme, yetiştirme ve sağlığı, bitki sağlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi ve politika araştırmaları yer alıyor."

Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yılki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 36 yarışmadan 12'sinin düzenleyici ya da düzenleyici ortağı olarak, özellikle çevreye duyarlılık konusunda önemli adımlar attıklarını, yarışmaların özellikle çevre dostu temalı olmasına ve ilgili yenilikçi çözümler üretmesini amaçladıklarını bildirdi.

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği şart

2053 yılına kadar "sıfır emisyon" hedefinin gerçekleştirilmesi için kamu, üniversite ve sanayinin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasına şöyle devam etti:

Metin Karadoğan Ağrı Belediye Başkanlığı Koltuğunu Savcı Sayan'dan Devraldı Metin Karadoğan Ağrı Belediye Başkanlığı Koltuğunu Savcı Sayan'dan Devraldı

"Bu doğrultuda, büyük ölçekli ve birlikte başarma modeline dayalı platform ve ağ desteklerimizi etkinleştirdik. Yüksek Teknoloji Platformlarına ve Sanayi Yenilik Ağlarına (SAYEM) yönelik açılacak yeni TÜBİTAK çağrıları kapsamındaki desteklerimizi 2053 yılı sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birebir örtüşen Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum alanlarına yönlendiriyoruz.

Bu kapsamda TÜBİTAK-1004 Yüksek Teknoloji Platformları çağrısını açtık, TÜBİTAK-SAYEM çağrısını da yakın zamanda açacağız. Bahse konu platform destekleri kapsamında mevcut durumda yeşil teknolojilere odaklanan platform projeleri bulunmaktadır.

Örneğin temiz üretim imkanlarının sağlanması için ileri malzeme teknolojilerinin geliştirildiği 'İleri Malzemeler Yüksek Teknoloji Platformu' ile yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri dahil olmak üzere yüksek verimliliğe ve maliyet etkinliğine sahip güneş hücresi teknolojilerinin geliştirildiği 'Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu' verilebilir."

Prof. Dr. Hasan Mandal, gelecek dönemde Türkiye'deki yerleşik sermaye şirketlerinin teknoloji tabanlı ihtiyaçlarının teknolojiyi bizzat ülkede geliştiren KOBİ'ler tarafından karşılanmasına hizmet eden Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Çağrıları kapsamında da Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum önceliğini gözeteceklerini söyledi.

Desteklenen projelerin 3'te 1'i Yeşil Mutabakat ile ilgili

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı"ndaki "temiz ve döngüsel ekonomi", "temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı", "yeşil ve sürdürülebilir tarım" ve "sürdürülebilir akıllı ulaşım" başlıklarında toplanan konuları 2021 yılında öncelikli olarak desteklediklerini hatırlattı.

Yılın ilk yarısında desteklenen tüm akademik tabanlı projelerin 3'te 1'inin belirtilen konulara odaklandığını kaydeden Prof. Dr. Hasan Mandal, "Sanayi odaklı projelerde aynı süreci yönetiyoruz.

Desteklenen projeler aracılığıyla Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesi ve ülkemizin ihracatında rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor."

Prof. Dr. Hasan Mandal, Yeşil Mutabakat'a uyum kapsamında uluslararası Ar-Ge ve yenilik iş birliği mekanizmalarını etkin kullandıklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"2020 yılı kapsamında desteklenen projeler içerisinde Türk koordinatör tarafından yapılan yeni projelerden birinde yüzde 20 daha hafif olan, yüzde 25 daha kısa şarj süresi olan ve yaşam döngüsü performansı daha yüksek pil sistemleri geliştiriliyor.

Diğer projelerde, nanoteknoloji ve ileri malzemelerin de katkılarıyla yenilenebilir enerji teknolojileri, endüstriyel simbiyoz imkanları, döngüsel su ve kaynak kullanımı çözümleri, atık su arıtımı için kapalı döngülü sistemler ve sanayide enerji kullanımının optimizasyonu için yeni çözümler üretiliyor.2020 yılı ekosistem aktörlerimiz, sürdürülebilir şehirler için büyük ölçekli projelerde yer aldı."

TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri kapsamında geliştirilen Türkiye'nin önünü açacak nitelikteki Ar-Ge projeleriyle ülkenin yeşil büyümesine katkı sağladıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, su verimliliği ve sera gazı salınımlarının azaltılması, yeşil belediyecilik, temiz ve yenilenebilir enerji teknolojileri, akıllı tarım, enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi birçok çalışmanın yapıldığını sözlerine ekledi.