Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsıyor. Plan, mesleki eğitimle ilgili önemli adımlar içeriyor.

Kalkınma Planı, mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliğini artırmayı hedefliyor. Mesleki eğitim yönetim modeli, tüm paydaşların rollerini ve sorumluluklarını tanımlayarak geliştirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim, bütüncül bir şekilde planlanacak ve farklı eğitim kademeleri arasında tamamlayıcı programlar oluşturulacak. Ayrıca, mesleki eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine önem verilecek.

Özel sektörün ve ailelerin mesleki eğitimde karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilecek. Üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak.

Öğrenciler, özel sektörün eğitim merkezlerinden faydalanacak. Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, özellikle öncelikli sektörlerdeki firmaların eğitim altyapısını kullanabilecek.

Staj ve işletme eğitimlerinin kalitesi artırılacak. Usta öğretici ve eğitici personelin meslek içi eğitimlerine yönelik projeler geliştirilecek ve bu eğitimler izlenecek.

Yaz okulları: Yeteneklerinizi renklendirin Yaz okulları: Yeteneklerinizi renklendirin

Mesleki ve teknik eğitim için alternatif finansman kaynakları oluşturulacak ve kullanımı artırılacak. Ayrıca, mesleki, akademik, dijital ve sosyal becerilerin geliştirilmesi ve ulusal beceri tanımlamaları yapılacak.

Kapsayıcı ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek ve alanlar ile dalların açılması veya kapatılması yerel ihtiyaçlar ve sektör taleplerine göre yapılacak.

Teknolojinin yoğun kullanımı, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirecek. Öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecek ve öğretim materyalleri hazırlanacak.

Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine önem verilecek. Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştırılacak.

Bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritaları çıkarılacak. Meslek liseleri ve yükseköğretim kurumlarının programları ve kaynakları eşleştirilerek koordinasyon sağlanacak.

Devlet desteği özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına, kalite standartlarına uygun olarak verilecek.

Bu önemli adımlar, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki kalitesini artırmayı ve gençlerin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.