Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere dair tebliğde yapılan değişiklikler Resmi Gazete de.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, bankaların kredi tahsis ve kullandırımına ücret limitlerinde sınırlamaya gidildi.

thumbs_b_c_031238a585182cefece9585804a45e63

Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT açıklaması Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT açıklaması

Kredi tahsis ücretleri kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde ise yenilenen limitin yüzde 0,125'ini geçemeyecek. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis ya da yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup, tahsis edilen limit süresi ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve rotatif krediler hariç kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemeyecek. Söz konusu ücret, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemeyecek.

Rotatif kredilerin kullandırım ücreti, ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

Tebliğ'e eklenen geçici madde ile de bankalarca menkul kıymet tesisine tabi kredilerin kullandırımı karşılığında mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler de bu sınırlamaya dahil edildi.