Sabit sermaye yatırımların cari fiyatlarla bu yıl 1 trilyon 960 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022 yılında bu tutar 2 trilyon 330 milyar 247 milyon lira olması bekleniyor.

thumbs_b_c_8de7b78c1d4c67fdc67982a73fafe89a

Gelecek yıl 2,3 trilyon liralık sermaye yatırımların 268 milyar lirası kamu kesimi, 2 trilyon 62 milyar 222 milyon lirasının da özel kesim tarafından yapılması planlanıyor.

2022 yılında, cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımların yüzde 46,1'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 28,1'inin yerel yönetimler, yüzde 24,1'inin işletmeci KİT'ler, yüzde 1,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımları tarım, madencilik, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Bu kapsamda, kamu yatırımlarının 87 milyar lirasının ulaştırma, 28,5 milyar lirasının eğitim, 24,4 milyar lirasının enerji, 23,3 milyar lirasının madencilik, 21,5 milyar lirasının tarım, 18,8 milyar lirasının da sağlık sektörlerine harcanması planlanıyor.

Kamu tarafından konut sektörüne 3,78 milyar lira, imalat sektörüne 2,8 milyar lira, turizme 489 milyon lira, diğer sektörlere de 57 milyar 431 milyon lira sabit sermaye yatırımı yapılması öngörülüyor.

Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi arttı Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi arttı

Özel kesim sermayesi ulaştırma, konut ve imalata akacak

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. 2,1 trilyon liralık yatırımın 630 milyar lirasının ulaştırma, 600 milyar lirasının konut, 547 milyar lirasının imalat, 72 milyar lirasının sağlık sektörlerine ayrılması hedefleniyor.

Ayrıca, özel kesimin sabit sermaye yatırımların 45 milyar lirası eğitime, 36 milyar lirası madenciliğe, 32 milyar lirası enerjiye, 22 milyar lirası tarıma ayrılacak.