Özel okullar, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en çok yüzde 36 oranında artırabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, milleti yüksek fiyat artışlarına karşı korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladıklarını, bu çerçevede özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladıklarını açıklamasından sonra gözler, bu konudaki gelecek yıl yapılacak uygulamalara çevrildi.

thumbs_b_c_171753654403d6d4cf15a004ef5ec6ff

1- Gelecek yıl, özel okula başlamış bir öğrencinin ücret artışı en çok yüzde kaç olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, özel okulların ara sınıflarında okuyan öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılındaki ücret artışı yüzde 36'yı geçemeyecek. İsteyen özel okul, devam eden öğrencilerine bu oranın altında ücret artışı uygulayabilecek.

2- Özel okullara yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri nasıl belirleniyor?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 53. maddesi özel okulların ücretlerini düzenleyen hükümlerden oluşuyor. Kurumlar, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci ve 13'üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini, veli ya da kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde, verecekleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor.

3- Özel okul ücretleri ne zaman ilan ediliyor?

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilan ediliyor.

4- Özel okullar yemek ve kıyafet gibi ücretleri ne zaman ilan ediyor?

Mevzuata göre özel okullar, öğrenci ya da kursiyerlerden yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden talep eden veliler faydalanıyor.

5- Özel okullar ara sınıflar için açıklanan yüzde 36'lık zam oranının üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bu konuya açıklık getiriliyor. Bu konuda özel okullar, ücret ilanlarını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor.

ÖSYM 2022-KPSS yeni sınav takvimini açıkladı ÖSYM 2022-KPSS yeni sınav takvimini açıkladı

Dolayısıyla, özel okullar yüzde 36 dolayında belirlenen ücret artışının üzerinde bir artış yapamayacak. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar bu işlemi kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde yapıyor.

Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle kayıt yapabiliyor ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyorlar. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alıyor.