Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına yönelik bazı önemli değişiklikler içeren yeni yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımladı. İşte öne çıkan başlıklar:

- Okul öncesi eğitimde önemli bir değişiklik: Artık okul öncesi çocuklar, ilkokul öğrencileriyle aynı çatı altında eğitim alacaklar. Önceden, farklı okul türlerinde ana sınıfları oluşturulabiliyordu.

- Tekli ve ikili eğitim kavramları ve okul kayıt alanlarının dijital kaydı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) hükümleri yönetmeliğe eklendi.

- Öğretmenlerin ders programları oluşturulurken engelli öğretmenlerin, engelli yakınlarını bakan öğretmenlerin ve küçük çocuğu olan öğretmenlerin durumları dikkate alınacak.

- Öğrencilerin rahatça yemek yiyebilmeleri için teneffüs süreleri en az 20 dakika olacak.

Yedisu'da Olumsuz Hava Şartları: Eğitime Bir Gün Ara Yedisu'da Olumsuz Hava Şartları: Eğitime Bir Gün Ara

- 2024-2025 eğitim yılından itibaren öğrencilerin şube dağılımları otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

- Nakil işlemleri daha esnek hale getirildi. Yetim ve öksüz çocuklar ile ağır engelli ailelerin çocukları için nakil kolaylığı sağlandı.

- Okula devamsızlık konusunda yeni kurallar getirildi. Velilere, öğrencilerin okula gelmemesi veya özürsüz derslere katılmaması durumunda bilgilendirme yapılacak.

- Eğitim erişimi için mevsimlik tarım işçilerine sorumluluk verildi. Çocuklarının kayıtlı olduğu okullara gidecekleri yerleri bildirerek çocuklarının kaydını yaptırmaları ve okula devamını sağlamaları gerekiyor.

- İlkokul 4. sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı. Öğrencilerin gelişim düzeyleri farklı ölçütlerle değerlendirilecek.

- Sınıf geçme puanları değiştirildi, Türkçe için 70, diğer dersler için 50 puan gerekecek.

- İlkokul ve imam-hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler güncellendi.

- Bilişim araçlarının okullarda kullanımı sıkı kurallara bağlandı, teknoloji bağımlılığına karşı tedbirler alınacak.

- Doğum yapmış öğretmenlere nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı.

- Öğrencilerin kişisel verilerinin korunması için izin alınması şartı getirildi.

- Okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payı alınabilecek.

- Öğrencilere "günlük sınıf sorumlusu" uygulaması getirildi.

- Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrenciler için değişiklikler yapıldı.

- İlk yardım dolaplarındaki ilaç kullanımı kısıtlandı.

- Depremden etkilenen illerde okul öncesi eğitim kurumlarında katkı payı alınmayacak.

Bu değişikliklerle Milli Eğitim sistemi daha modern, etkili ve öğrenci dostu bir yapıya kavuşuyor.