Bu bildirge, her insanın kanunlar önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan etmekte.

Evrensel insan hakları, zaman, mekân, kültür, inanç sınırı olmaksızın herkes, her millet için gerekli ve geçerlidir. İnsan haklarını değerli kılan, insanın yaradılışı ve onurudur. İnsan, haklarına doğuştan ve kendiliğinden sahiptir. İnsan onuruna saygısı olan her devlet, her kurum, her kişi bu haklara hassasiyet göstermek, kullanılmasını kolaylaştırmak ve desteklemek zorundadır.

Kişlerin doğrudan insan olmakla elde ettiği bu haklar, yasal gerekçe ve güvenceyle var olmadığı gibi, aynı şekilde yasal gerekçelerle de yok edilemez, edilmez haklardır.

2023 yılı, evrensel beyannameye rağmen önceki yıllarda olduğu gibi insan hakları ihlallerinin yaşandığı, gündem olduğu bir yıl olmaya devam etmekte.

Dünyada toplu katliamlar, savaşlar ve insanlık suçları gibi ağır insan hakları ihlalleri, B.M. güvenlik komitesinin 5 daimi üyesine tanınan veto hakkı ve menfaatleri nedeniyle engellenememekte, çoğu zaman zalimler korunmaya devam etmektedir.

7 Ekimden bu güne özellikle Filistin’de İsrail tarafından işlenen insanlık dışı uygulamalar, savaş suçları ve soykırım işlenmektedir.İnsan hakları hiçe sayılmakta..

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle MAZLUMDER, her yıl geleneksel olarak İnsan Hakları ödülleri vermekte..

9 Aralık Cumartesi Akşam 19.00’da başlayacak gece İnsan Hakları gecesi İnsan Hakları Aktivistlerinin katılımıyla bu yıl Kayseri de Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleştirecek.

İnsan Hakları Gecesi”nin bu seneki ana teması “Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi” olacak.

MAZLUMDER Genel Başkanı Av. Kaya Kartal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü ve MAZLUMDER!in Geleneksel İnsan Hakları gecesiyle ilgili Hertaraf Haber’e değerlendirmelerde bulundu:

MAZLUMDER Genel Başkanı Av. Kaya Kartal :

Filistin’de yaşanan ve engel olamadığımız soykırım sebebiyle İnsan Hakları ve koruma mekanizmaları adına utanç verici günlerden geçtiğimizi ifade etmiştir.

Kartal, 7 Ekim sonrası yaşananların esaslı bir kırılmaya sebep olduğunu, bu kırılmanın hak ve özgürlük taleplerimizin aleyhine, otoriter düşünce ve yapıların isteği doğrultusunda gerçekleşmemesi için teyakkuzda olmamız gerektiğini hatırlatmıştır. Bu çerçevede hak ve özgürlük mücadelesinin batıyla ya da batılı insan hakları söylemiyle başlamadığını, onların iflas etmiş olmasının bizi yıldırmaması gerektiğini ifade ederek, insan hakları adına söz söyleme, karne düzenleme, parmak sallama yetkisinin iflas etmiş yapı ve kurumlarda değil sivil inisiyatiflerde olduğunu unutmamamız gerektiğini belirtmiştir.

Türkiye’nin önemli sivil örgütlenmelerinden olan ve 30 yılı aşkın süredir zalimin ya da mağdurun kimliğine bakmaksızın, doğru bildiği yollarla hak ve özgürlük mücadelesi yürüten MAZLUMDER’in bu yıl düzenlediği insan hakları gecesini Gazze Soykırımı ve Deprem Felaketi konseptiyle gerçekleştireceğini ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Münih ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Münih ziyareti

Kaya Kartal, belirlenen konsept çerçevesinde ödüllerin verileceği Kayseri’de düzenlenen geceye bütün insan hakları aktivistlerini davet ettiğini belirtmiştir.