Bakanlıktan kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarına dair uygulama esasları konusunda açıklama yapıldı.

thumbs_b_c_e25e8d9e9fbe0d9cd75ecf2767dfff54

Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek, uygulamadan birden çok defa yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit bulunmayacak.

Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacak.

Söz konusu hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılacak.

Bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranı en çok 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak.

Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak.

Vade sonunda kur farkı desteği

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara dair talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iletilecek.

Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

Vadeden önce hesap kapatma

Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda, hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına dair ödeme yapılmayacak.

Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alakalı TL hesabına aktarılacak.