Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 yükselerek 29 milyar 202 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2021 yılında yüzde 93,2 iken geçen ay yüzde 73'e geriledi.

İhracat, ocak ve ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artışla 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak ve ekim ayında yüzde 168,3 artışla 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ve Ekim 2021 yılında yüzde 84,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,7'ye geriledi.

ihih-b

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekim ayında yüzde 1 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan 18 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artışla 38 milyar 402 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,7 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ekim ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak ve ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Yalova'da istihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor Yalova'da istihdam garantili okul tersanelere teknik eleman yetiştiriyor

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ekim ayında ara malların payı yüzde 79,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,1 olarak hesaplandı.

Ocak ve ekim ayında ara malların payı yüzde 81,2, sermaye mallarının payı yüzde 10,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 8 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 688 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 418 milyon dolarla Irak, 1 milyar 308 milyon dolarla Amerika, 1 milyar 146 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. Ekim ayında ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,3'ünü oluşturdu.

Ocak ve ekim ayında ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 17 milyar 463 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 14 milyar 55 milyon dolarla Amerika, 11 milyar 302 milyon dolarla Irak, 10 milyar 908 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 209 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ine karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Ekim ayında bu ülkeden 4 milyar 989 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 2 milyar 850 milyon dolarla Çin, 2 milyar 384 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 215 milyon dolarla Amerika izledi. Ekim ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Ocak ve ekim ayında ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 49 milyar 626 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 34 milyar 591 milyon dolarla Çin, 19 milyar 327 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 22 milyon dolarla Amerika, 11 milyar 456 milyon dolarla İtalya takip etti. Yılın ilk 10 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sına karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ekimde bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 29,6 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ekim ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak ve ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 olarak hesaplandı. Ocak ve ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Ekim ayında imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,18 oldu.

Ocak ve ekim ayında imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,9 olarak hesaplandı. Ocak ve ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 19 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artışla 27 milyar 498 milyon dolar oldu.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 332,7 yükselerek 1 milyar 847 milyon dolardan 7 milyar 994 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2021 yılında yüzde 91,4 iken geçen ay yüzde 70,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak ve ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 194 milyar 417 milyon dolara, ithalat yüzde 36,6 artışla 283 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Ocak ve ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 152,3 artarak 35 milyar 177 milyon dolardan 88 milyar 746 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak ve Ekim 2021 yılında yüzde 83 iken bu yılın aynı ayında yüzde 68,7'ye geriledi.