Gökçeada Belediyesince düzenlenen çalıştayda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Karabük'te Yağmur felaketi: Sular altında kalan şehir Karabük'te Yağmur felaketi: Sular altında kalan şehir

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile üniversitenin yönetici ve akademik personelinin katıldığı çalıştayda, üniversite-yerel yönetim işbirliğiyle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yapılacak projelerin de görüşüldüğü çalıştayda, Gökçeda'da sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusuna değinildi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, kıyı turizmi, su sporları, organik tarım, doğal kaynakların kullanımı, atık yönetimi konuları da gündeme getirildi. Konu başlıklarına yönelik hazırlanacak projeler ve kaynaklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: