Caminin tek kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır.