Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulması ve kullanım daha çok artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

thumbs_b_c_45d75f50aafd32ea132edea7508711a5

Ekim ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 824 kurum ve kuruluşun 6 bin 1 hizmetine ulaşılabiliyor.

Portalın mobil uygulamaları üzerinden 3 bin 205 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 56,7 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı geçen yıla göre 7,5 puan artarak yüzde 58,9 oldu.

Avrupa Birliği yayımladığı 2020 yılı e-Devlet Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık ve temel sağlayıcılar başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73 ile yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesinde olan AB (27+9) ortalamaların üzerinde bir performans ortaya koydu. Şeffaflık başlığında yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27+9) ortalamasına yakın bir seviye elde edildi.

E-Devlet hizmetlerini kullananların oranında hedef yüzde 60

E-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 57 milyonu bulması beklenirken gelecek yıl 60 milyon kişiye çıkması hedefleniyor.

Yıl sonu itibarıyla e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısı 6 bin 100 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, 2022 yılında 6 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

16-74 yaş aralığında olan bireyler içerisinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranı bu yıl yüzde 58,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bunun gelecek yıl yüzde 60'a çıkarılması bekleniyor.

Buradaki hizmetlerden memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Togg'un 2023'te üreteceği akıllı cihaz sayısı belli oldu Togg'un 2023'te üreteceği akıllı cihaz sayısı belli oldu

Hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun ve kullanımının daha çok artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yapılacak, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği daha çok artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecek.

E-Devlet çalışmalarına dair yönetişim ve koordinasyon yapısı güçlendirilecek. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında iş birliği ve koordinasyon artırılacak.

Siber güvenlik tehditlerine karşı mekanizmalar daha çok güçlendirilecek

Hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

Bu hedefle, Veri Yönetişimi Çalışma Grubu kurulacak ve kamuda ileri veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarının gerçekleştirilebileceği Merkezi Kamu Veri Alanı'nın hayata geçirilebilmesi için hedef mimarilerin hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanacak.

Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanırken, kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak.

Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecek.

Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar daha çok güçlendirilmiş olacak.