Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023 yılında küresel resesyon riski artıyor.

Bankadan, "Küresel Durgunluk Yakın mı?" başlıklı yeni raporuna dair yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını son 50 yılda görülmeyen bir eş zamanlılıkta yükselttiği açıklandı.

dünya bankası

Bu trendin gelecek yıl da devam etmesi muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, şu anda beklenen faiz oranı artışlarının ve diğer politika eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayabileceği aktarıldı.

thumbs_b_c_9641e3af9c047346f9a3a1c84b4ff3e5

"Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, dünya 2023 yılında küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir."

Dünyanın en büyük 3 ekonomisi keskin bir şekilde yavaşlıyor

Arz kesintileri ve iş gücü piyasası baskıları azalmadıkça çekirdek enflasyonun 2023 yılında yüzde 5'e ulaşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, daha çok faiz artırımı ve finansal piyasa stresinin küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini 2023 yılında yüzde 0,5'e yavaşlatabileceği, bunun kişi başına yüzde 0,4'lük daralmaya denk olduğu açıklandı.

Küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi.

Küresel ekonomi 1970 yılından beri resesyon sonrası toparlanmadan sonra şu anda en keskin yavaşlamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel resesyonların başlangıcından çok daha keskin bir düşüş yaşadığı aktarıldı.

"Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, Amerika, Çin ve Avro Bölgesi, keskin bir şekilde yavaşlıyor."

Politika yapıcılar odak noktalarını üretimi artırmaya kaydırabilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını, daha çok ülke resesyona girdikçe yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

David Malpass, "Düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir.

Politikalar, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan ek yatırım yaratmaya ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeye çalışmalıdır."

Muz üretimi 5 yılda yüzde 139,4 arttı Muz üretimi 5 yılda yüzde 139,4 arttı

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Köse para ve maliye politikalarının yakın zamanda sıkılaştırılmasının enflasyonu düşürmede muhtemelen yardımcı olacağını aktardı.

Ayhan Köse, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcıların, küresel olarak eş zamanlı sıkılaşma politikalarından kaynaklanan potansiyel etkileri yönetmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.