Dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan akıllı ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve kullanımı sağlanacak.

thumbs_b_c_4d391fab1e11bd5d8636472a625d71bf

Öncelikli sektörlerde dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (model fabrika), OSB ve teknoloji geliştirme bölgelerinde oluşturulacak. Bu doğrultuda yeni model fabrikaların yalın altyapısı kurulacak.

Bursa'da Online kodlama eğitimi bahar dönemi başlıyor Bursa'da Online kodlama eğitimi bahar dönemi başlıyor

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bünyesinde siber güvenliğin uçtan uca sağlanması için gerekli asgari güvenlik tedbirlerinin tanımlandığı kılavuz doküman hazırlanacak.

Sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılacak, fabrika ve tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınacak, firmaların uçtan uca siber güvenliği periyodik olarak test edilecek.

İmalat sanayisinde dijital dönüşüme altyapı oluşturmak üzere sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'ler ve bu teknolojileri iş süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ'lerinin projeleri desteklenecek. Bu kapsamda proje teklif çağrılarına çıkılacak.

Endüstriyel bulut platformunun pilot uygulaması başlatılacak

Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformların oluşturulması desteklenecek.

İlgili meslek kuruluşlarıyla devletin katılım sağladığı, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların uygulamalar geliştirip kullanıcılara ulaşabileceği, firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak. Bu iş modeli, elde edilecek tecrübe doğrultusunda diğer öncelikli sektörlere yaygınlaştırılacak.

KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin veri saklama ve işleme ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanmasına yönelik endüstriyel bulut platformu oluşturulması için fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

Sonuçlar doğrultusunda endüstriyel bulut platformuna dair model belirlenecek ve endüstriyel bulut platformunun pilot uygulaması başlatılacak.

Dijital dönüşüm kapsamında, 7 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı gelecek yıl 11'e, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısı 939'dan 1189'a çıkarılması sağlanacak.