2003-2014 yılları arasında 11 yıl Türkiye başbakanlığı yapan Erdoğan, iki dönemdir Türkiye cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmektedir.

Bursa Mustafakemalpaşa'da deprem! Bursa Mustafakemalpaşa'da deprem!

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumu sonrasında 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

2018 yılında gerçekleştirilen seçimle ikinci defa cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2023 seçiminde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan, İcraatlarına dair bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Ekonomi: Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkı sağlamıştır. İstikrarlı bir ekonomik büyüme, işsizlik oranının düşürülmesi, yatırımların artırılması, altyapı projeleri gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Eğitim: Erdoğan, eğitim alanında da önemli değişiklikler yapmıştır. Okulların modernize edilmesi, öğretmen maaşlarının artırılması, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, öğrencilere burs imkanları sunulması gibi birçok konuda adımlar atılmıştır.

Sağlık: Hükümet, sağlık alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hastane ve sağlık merkezlerinin sayısının artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, ilaç ve tıbbi cihazlarda vergi indirimi gibi birçok alanda düzenlemeler yapılmıştır.

Adalet: Erdoğan, adalet sistemini reforme etmek için çalışmalar yapmıştır. Bu kapsamda, yargı sistemi yenilenmiş, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı bir yapı oluşturulmuştur.

Savunma: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmek için önemli adımlar atmıştır. Yerli savunma sanayii projelerinin hayata geçirilmesi, askeri teknolojide özgün ürünler geliştirilmesi, askeri güçlenme gibi konularda çalışmalar yapılmıştır.

Dış politika: Erdoğan'ın dış politika alanındaki en önemli icraatları arasında Türkiye'nin bölgesel liderliğini güçlendirmek, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini hızlandırmak, Suriye krizine çözüm bulmak, Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Afrika'da daha fazla var olmasını sağlamak yer alır. Ancak, dış politika alanında da tartışmalar ve eleştiriler mevcuttur.

son yıllarda öne çıkan icraatlardan bazılarıdır şöyle devam ediyor;

Yerli savunma sanayi: Türkiye'nin kendi savunma sanayiini geliştirme çabaları son yıllarda artarak devam etmektedir. Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, yerli savunma sanayi projelerine önem vermiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yerli kaynaklarla karşılamayı hedeflemiştir.

Ekonomik reformlar: Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, son yıllarda ekonomik reformlar yapmaya çalışmıştır. Bu reformlar arasında vergi reformları, iş dünyasını destekleyen teşvikler ve bürokratik engellerin kaldırılması gibi konular yer almaktadır.

Yeni anayasa çalışmaları: Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmaların temel amacı, Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek ve daha güçlü bir yasal temel oluşturmaktır.

Dış politika: Türkiye'nin dış politikası son yıllarda oldukça tartışmalı bir hal almıştır. Erdoğan'ın liderliğindeki hükümet, Orta Doğu'da ve diğer bölgelerde aktif bir rol oynama çabası göstermiştir. Ancak bu politikalar, bazı ülkelerle gerilimlere ve tartışmalara yol açmıştır.

İnsan hakları ve özgürlükler: Son yıllarda Türkiye'deki insan hakları ve özgürlükler konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Bazı kesimler, Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi konularda geri adım attığını savunmaktadır.

Bu listede belirtilenler sadece bazı örneklerdir ve Erdoğan'ın icraatları oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır.