Kırsal Mahallelerde Kene Tutunması Bilgilendirmesi Kırsal Mahallelerde Kene Tutunması Bilgilendirmesi

Tıp dilinde Enurizis nocturna olarak bilinen çocuklarda gece işemesi, çocukluk çağında en sık görülen problemlerden biridir. Ancak her çocuk bu tanıyı almamaktadır. Enurezis nocturna tanısının konması için çocuğun 5 yaşından büyük olması gerekir. Bunun nedeni istemli bir şekilde idrarını tutabilecek yaşın sağlanmış olmasıdır. Ayrıca sadece 5 yaşından büyük olması yeterli değildir. Ayda iki kereden fazla yatak ıslatmanın gerçekleşmiş olması ve bu duruma neden olacak başka herhangi bir hastalığın veya ilaç kullanımının bulunmaması gerekir. Enurezis nocturna iki alt başlıkta incelenmektedir. Primer enurezis, doğumdan itibaren her zaman yatak ıslatmanın görüldüğünü ifade ederken Sekonder enurezis, 6 ay kuru kaldıktan sonra yine yatak ıslatmanın görülmesini ifade eder.
 
 Çocuklarda Yatak Islatma Nedenleri Nedir?
 
 Erkek çocuklarında, köyde yaşayanlarda, kötü hijyen koşullarında, eğitim ve gelir seviyesi düşük ailelerde, kabızlık şikayeti olanlarda, enfeksiyonu olanlarda şeker böbrek hastalığı olanlarda, uyku problemi yaşayanlarda ve ailesinde enurezis tanısı almış birey bulunanlarda yatak ıslatmanın daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca kardeş sayısının ve çocuğun doğum sırasının da etkili olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.
 
 Çocuklarda Yatak Islatma Tedavisi Nedir?
 
 Ailenin bilgi sahibi olması bu konuda oldukça önemlidir. Çocuğu suçlayıcı ve cezalandırıcı tavırlardan kaçınmak gerekir. Her gece belli saatlerde çocuğun uyandırılıp tuvalete götürülmesi temel prensiptir. Çocuğu uyandırmadan tuvalete götürmek önemli bir sonuç getirmeyecektir. Ayrıca çocuğun altına bez bağlamak da çocukta gece idrara kalkmakta isteksizlik yaratmaktadır. Çocuğun tuvalete ulaşımının rahat olması gerekmektedir. Yatmadan 2 saat önce sıvı alımının durdurulması gerekir. Ayrıca çocuğun yatağı ıslatmasıyla harekete geçen alarm sistemleri mevcuttur. Bu cihazlar çocuğun altını ıslattığı saatlerin belirlenmesi ve uykudan uyanmasına yardımcı olmaktadır. Enurezis nocturna tedavisinde ilaçlar da kullanılmaktadır. Vazopressin hormonunun sentetik analoğu olan Desmopressin en sık kullanılan ilaç grubudur. Desmopressinden başka İmipramin de kullanılsa da İmipramin'in yan etkileri daha fazla olduğu için çocuklarda yatak ıslatma tedavisinde ilk seçenek olarak değerlendirilmemektedir.

IXRMiJmg