Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir, BUSKİ ve 17 İlçe Belediyesi’nin ilgili personeline “Devlet Memurları ve İş Kanunu Eğitimi” ve “Maaş ve Özlük Hakları” konulu eğitimler verildi.

30704_MTYxNzY5Mz_8

İki gün boyunca Belediye Meclis Salonu ile eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye Belediyeler Birliği’nden Akın Şimşek ve Mustafa Bağçacı, devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük işleri ayrıntısıyla anlattı.

30704_MTYxNzY5Mz_7

Ayrıca kariyer ve liyakat konularının üzerinde durularak; kariyerin, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak; liyakatın ise devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olduğu anlatıldı.

30704_MTYxNzY5Mz_4

Yenişehir Belediyesi Hem Üretken Hem Örnek! Yenişehir Belediyesi Hem Üretken Hem Örnek!

Son olarak sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri anlatılıp; taban aylığı, yan ödeme, ek gösterge, intibak ödemeleri, SGK pirim ödemeleri, eğitim intibakları, kazançlar ve kesintiler konuları önemle vurgulandı.

30704_MTYxNzY5Mz_3