BAŞKAN ACAR, “EĞİTİMDE KRONİK SORUNLAR SÜRÜYOR, MALİYETSİZ ÇÖZÜMLER ISKALANIYOR”

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk ve Yük Taşıma Görüntülendi Bursa'da Tehlikeli Yolculuk ve Yük Taşıma Görüntülendi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar; Bursa’da bin 949 okulda 660 bin öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen, ülkemizde ise 70 bin 383 okulda 19 milyonu aşkın öğrenci 1 milyon 139 bin öğretmen ve idarecinin yer aldığını ifade ederek, “Bazı taleplerimizin karşılık bulduğu, ancak çalışma şartları başta olmak üzere, eğitimde kronik sorunlar sürüyor ve bu sorunlara getirilebilecek maliyetsiz çözümler ıskalanıyor” dedi.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdiği açıklamasında kamu görevlilerinin uzun yıllardır devam eden bazı taleplerinin karşılık bulduğunu ifade ederek yeni dönemde çözülmesi gereken sorunları anlattı.

“BURSA’DA 660 BİN, TÜRKİYE’DE 19 MİLYON ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI”

Başkan Acar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi, “Öğrencilerimiz Bursa’mızda bin 946, ülkemizde 70 bin 383 okulumuzda karnelerini alacak, Bursa’mızda 660 bin, ülkemizde  19 milyon 155 bin öğrencimizin heyecanını paylaşıyor, Bursa’mızda 41 bin 638, ülkemizde 1 milyon 139 bin öğretmen ve idarecimizin de gayretli çalışmalarının semeresini aldıkları günün haklı gururunu yaşıyoruz.”

“EĞİTİM VE EĞİTİMCİNİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ, ATILAN DOĞRU ADIMLARIN SONU GETİRİLMELİDİR”

Yılın ilk döneminin kronik sorunlara getirilebilecek maliyetsiz çözümlerin ıskalandığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Başkan Acar, “Ek gösterge artışının sağlanması, öğretmenlerin 3600 ek göstergeye kavuşması, kariyer basamaklarının yeniden hayat geçirilerek 422 bin 368 öğretmenin uzman öğretmen, 66 bin 422 öğretmenin başöğretmen olması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini sağlayacak kanun teklifinin Meclis’e sevk edilmesi, aday öğretmenliğin yeniden tasarlanması, kariyer basamak unvanlarına getirilen ilave tazminat oranlarındaki artış gibi olumlu adımlar atılmıştır. Ancak, halen çözüm bekleyen ve gerekli irade ortaya konulursa kısa vadede çözülebilecek birçok sorun da varlığını sürdürmektedir.

Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücreti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilmemesi gibi sorunlara bir an evvel çözüm bulunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ACAR SORUNLARI TEK TEK SIRALADI

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmuş, ancak beklentileri tam olarak karşılayamamıştır.

Meslek kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalıdır.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine dair kanun teklifi, önce mevcut hakları korumalı, sonra geliştirmelidir. Öğretmen açığı kadrolu öğretmen atamasıyla giderilmelidir

Kadrolu öğretmen ataması, Millî Eğitim Bakanlığı’nın temel öğretmen istihdam politikası hâline getirilmelidir. Ek gösterge düzenlemesi tüm kamu görevlilerini kapsamalıdır

Bütün kamu görevlilerinin birinci dereceye ilerleyebilmeleri sağlanmalı, birinci derecede bulunan bütün kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600 olmalıdır.

Şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın hukuki yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkarılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınması, ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılarak kadro unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline getirilmesiyle mümkündür.

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri mağduriyete neden olmamalıdır.

Meclis’te kanunlaşması beklenen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlemesi sonrası kadroya geçirilecek sözleşmeli öğretmenlere de 2023 yılı yarıyıl tatili aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

Hizmetli ve memurların hakları iyileştirilmelidir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği takvimi bir an önce yayımlanmalıdır.

Alan değişikliği kalıcı bir usul ve esasa bağlanmalıdır

ACAR, ÇOCUKLARIMIZI ÖRSELEMEK YERİNE ONLARI CESARETLENDİRELİM”

Öğrenci ve velilere çağrıda bulunan Başkan Acar son olarak şunları söyledi, “Karne günü çocuklarımızı örselemek yerine onları cesaretlendirelim. Bu gün vesilesiyle, büyük bir özveriyle geleceğimize katkıda bulunan, çocuklarımızı hayata hazırlayan eğitim çalışanlarımıza, kendilerini yeni ideallere ve yeni hedeflere hazırlayacak iyi bir dinlenme dönemi diliyor; öğrencilerimize de, kendilerini geliştirecek, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle donanımlarını artıracak güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyor, merkezi eğitim yöneticilerimizden ise bu dönemi eski sorunlardan kurtulma zamanı olarak değerlendirmesini bekliyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve tüm eğitim çalışanlarını fedakârca çalışmalarından dolayı kutluyor, velilerimize de bu süreçte vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. “

ramazan acar

Editör: Yüksel Aslan