İklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan Türkiye'de ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması, halkın bilincinin artırılması hedefleriyle "Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak.

t25_su-verimliligi-seferberli-966

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu seferberlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde yapılacak. Seferberliğe, 31 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıyla başlanacak.

Adana'da Sel kaosu: Şehir sular altında Adana'da Sel kaosu: Şehir sular altında

Seferbirlik, çiftçiden sanayiciye, öğrenciden ev hanımına, özel sektörden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar toplumun bütün kesimlerini kapsayacak.

Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı'nda, değişen iklime uyum çerçevesinde "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Belgesi" de ilan edilecek.

Kamuoyuna açıklanacak belge, bugün itibarıyla yüzde 33,54 olan su kayıp oranın, 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılna kadar yüzde 10 seviyesine düşürülmesi için yürütülecek çalışmaları içeriyor.

Eylem Planı'yla coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve otomasyon kullanımı, izole alt bölgelerin oluşturulması ve kayıt dışı kullanımların kayıt altına alınması gibi tedbirler uygulanacak.

Tarımda gece sulama uygulamalarıyla buharlaşmanın önüne geçilecek

Eylem Planı kapsamında havzaların su varlığına ve kuraklık şartlarına uygun ürün desenleri planlanacak. İletim ve dağıtım sistemleri kapalı sistemlere dönüştürülecek, modern sulama yöntemleri kullanılacak.

Gece sulamaları uygulaması yaygınlaştırılarak buharlaşmanın önüne geçilecek, tarımsal sulamada verimlilik artırılacak.

Bütün bu uygulamalar sonucunda, halihazırda yüzde 49 olan tarımsal sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65, 2070 yılına kadar yüzde 70, 2100 yılına kadar da yüzde 75 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Eylem Planı kapsamında ayrıca, endüstri alanında su verimliliğinin artırılması için yasal, idari ve teknik altyapı güçlendirilecek.

Kullanılmış suların geri kazanım düzeyi artırılarak temiz üretim teknikleri uygulanarak yüzde 50'ye varan oranlarda su kazanımı sağlanacak.

Kişi başı günlük su tüketim miktarı 100 litreye düşürülecek

Bireysel su kullanımlarında davranış değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verilecek. Suyun verimli kullanılması için cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. 146 litre olan kişi başı günlük ortalama su tüketim miktarı 2050 yılına kadar kademeli şekilde 100 litreye indirilecek.

Gediz Havzası'nda su kalitesi artırılacak

Bakanlıkça Gediz Havzası'ndaki su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyi duruma getirilebilmesi için hazırlanan Mavi Gediz Eylem Planı da, Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı'nda ilan edilecek.

Bütünleşik havza yönetim anlayışına örnek olarak hazırlanan Eylem Planı'nın hayata geçirilmesiyle Gediz Havzası'ndaki su kaynakları, miktar ve kalite bakımından iyileştirilecek. Taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkileri en aza indirilerek insan sağlığının, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunması sağlanarak havzadaki refah seviyesi artırılacak.

Editör: Kadir KURTAY