ANKARA  Türkiye’nin gözlemci üyelik başvurusunun onaylandığı AIPA 44. Genel Kurulunda TBMM’yi İstanbul Milletvekili ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Rümeysa Kadak ile Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Ayşe Böhürler’den oluşan heyet temsil etti.

TBMM heyeti, AIPA Genel Sekreteri başta olmak üzere Genel Kurula katılan parlamento temsilcileri ve Endonezya parlamentosundaki muhataplarıyla da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yapılan açıklamada Türkiye’nin aynı zamanda ASEAN’ın Sektörel Diyalog Ortağı olması gözlemci üyelik başvurusunun normalden çok daha kısa sürede sonuçlanmasında etkili olduğu ifade edildi.

2 Eylül 1977'de kurulan ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA); Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos, Brunei Darusselam ve Myanmar olmak üzere on ülke parlamentosundan oluşmaktadır.

İnsanlık krizi: Bakan Koca'nın Çağrısı ve Diplomasisi İnsanlık krizi: Bakan Koca'nın Çağrısı ve Diplomasisi

Yürütme alanında faaliyetlerini sürdüren ASEAN’ın yasama boyutu olarak konumlanan AIPA İçtüzüğüne göre, ASEAN üye ülkelerinin tümü tarafından diplomatik olarak tanınan bir ülkenin parlamentosu gözlemci üyelik başvurusu yapabilmektedir.

Kaynak: